25.09.2023    09:30


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:30Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:30Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Марафонський біг (42,195)
Marathon
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:30Марафонський біг (42,195)
Marathon
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready