30.09.2022    22:28


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready