29.11.2022    04:19

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 3 км
12.02.22 17:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12.02.22 17:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Трейл на 12 км
12.02.22 18:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
12.02.22 18:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Трейл на 4 км
12.02.22 18:10 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12.02.22 18:10 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready