25.09.2023    10:07


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
17:15Трейл на 3 км
Trail 3 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
17:15Трейл на 3 км
Trail 3 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
18:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
18:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18:10Трейл на 4 км
Trail 4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
18:10Трейл на 4 км
Trail 4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready