26.02.2024    13:34

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 24 км
06.02.22 11:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
06.02.22 11:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Трейл на 12 км
06.02.22 11:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
06.02.22 11:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready