01.03.2024    07:02


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Трейл на 24 км
Trail 24 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 24 км
Trail 24 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready