25.09.2023    09:28

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 11 км
30.01.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
30.01.22 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Трейл на 22 км
30.01.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
30.01.22 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready