28.10.2021    05:00


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
20:00Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
20:00Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
21:15Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
21:15Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready