28.10.2021    04:56

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 60 км
14.08.21 08:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
14.08.21 08:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Трейл на 24 км
14.08.21 08:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
14.08.21 08:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready