28.10.2021    03:48


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:30Трейл на 18 км
Trail 18 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 18 км
Trail 18 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 9 км
Trail 9 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 9 км
Trail 9 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 2 км
Trail 2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 2 км
Trail 2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Трейл на 5 км
Trail 5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready