28.10.2021    06:08


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Трейл на 21.1 км
Trail 21.1 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 7 км
Trail 7 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 7 км
Trail 7 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 21.1 км
Trail 21.1 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready