22.09.2021    08:46


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Трейл на 26 км
Trail 26 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 45 км
Trail 45 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 73 км
Trail 73 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 26 км
Trail 26 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 45 км
Trail 45 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready