28.10.2021    05:54


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
22:00Біг на 3 км
3 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
22:00Біг на 3 км
3 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready