22.09.2021    08:55


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
19:00Біг на 30 км
30 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
19:00Біг на 30 км
30 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
20:00Біг на 100 км
100 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
20:00Біг на 100 км
100 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
00:00Біг на 50 км
50 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
00:00Біг на 50 км
50 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready