28.10.2021    04:57


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
06:00Трейл на 101.2 км
Trail 101.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
06:00Трейл на 101.2 км
Trail 101.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
07:00Трейл на 52.6 км
Trail 52.6 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
07:00Трейл на 52.6 км
Trail 52.6 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
07:30Трейл на 34.2 км
Trail 34.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
07:30Трейл на 34.2 км
Trail 34.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 20.2 км
Trail 20.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 20.2 км
Trail 20.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready