28.10.2021    05:47


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Трейл на 5.5 км
Trail 5.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 5.5 км
Trail 5.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 22 км
Trail 22 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 11 км
Trail 11 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 11 км
Trail 11 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 22 км
Trail 22 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready