28.10.2021    06:14


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
16:00Трейл на 114 км
Trail 114 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
16:00Трейл на 114 км
Trail 114 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
05:00Трейл на 73 км
Trail 73 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
05:00Трейл на 73 км
Trail 73 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 42 км
Trail 42 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Трейл на 42 км
Trail 42 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Трейл на 21 км
Trail 21 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Трейл на 21 км
Trail 21 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:20Трейл на 11 км
Trail 11 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:20Трейл на 11 км
Trail 11 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready