22.09.2021    09:29


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
15:30Трейл на 10 км
Trail 10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
15:30Трейл на 5 км
Trail 5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
15:30Трейл на 5 км
Trail 5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
15:30Трейл на 10 км
Trail 10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready