22.09.2021    07:28


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Трейл на 53 км
Trail 53 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:10Трейл на 37 км
Trail 37 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:20Трейл на 17 км
Trail 17 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:20Трейл на 17 км
Trail 17 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready