22.09.2021    07:21


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 6 км
Trail 6 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 12 км
Trail 12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Трейл на 6 км
Trail 6 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready