22.09.2021    09:58


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:00Трейл на 52.2 км
Trail 52.2 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 52.2 км
Trail 52.2 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:00Трейл на 23.4 км
Trail 23.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
13:00Трейл на 23.4 км
Trail 23.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Трейл на 9.3 км
Trail 9.3 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:00Трейл на 9.3 км
Trail 9.3 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready