22.09.2021    09:04


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:00Трейл на 16.8 км
Trail 16.8 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 8.4 км
Trail 8.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 16.8 км
Trail 16.8 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:00Трейл на 8.4 км
Trail 8.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready