22.09.2021    09:53


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:00Біг на 24 км
24 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:00Біг на 24 км
24 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:30Біг на 12 км
12 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
11:30Біг на 12 км
12 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready