28.10.2021    05:18


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Біг на 6.7 км
6.7 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Біг на 13.4 км
13.4 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready